Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie

"Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest rozwój zintegrowanej polityki społecznej w województwie podkarpackim oraz wsparcie merytoryczne pracowników instytucji pomocy społecznej odpowiedzialnych za realizację ustawowych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do pracujących Uczestników Projektu w wieku aktywności zawodowej:

 1. Pracownicy i wolontariusze jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, których zadania ustawowe koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywnej integracji, pracy z rodziną oraz pracownicy ROPS zgodnie z zakresem obowiązków.
 2. Pracownicy samorządu terytorialnego bezpośrednio obsługujących gminne i powiatowe jednostki organizacji pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (m.in. pracownicy księgowości).
 3. Pracownicy pomocy i integracji społecznej (JOPS) oraz powiatowych służb zatrudnienia (PUP) mających wspierać te instytucje w zakresie bardziej efektywnego. rozwiązywania problemów osób wykluczonych w zakresie pracy z trudnym klientem.
 4. Przedstawiciele innych służb społecznych np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny (w zakresie wspólnych szkoleń dotyczących kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także w zakresie szkoleń z profilaktyki przemocy, w tym dla zespołów interdyscyplinarnych działających m.in. na rzecz osób doświadczających przemocy i profilaktyki wczesnego jej wykrywania) oraz dla pracowników WPS Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie sprawujących nadzór nad realizacją zadań ustawy o pomocy społecznej, w tym zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozostałych pracowników JOPS.
 5. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne.
 6. Partnerzy społeczni i gospodarczy.

Działania na lata 2013 -2015:

 1. Szkolenia oraz studia podyplomowe dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z województwa podkarpackiego.

 2. STUDIA PODYPLOMOWE I SZKOLENIA 2013-2015

 3. Bezpłatne specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podkarpackiego.
 4. Spotkania/seminaria nt. dialogu, współpracy, wymiany doświadczeń na rzecz wykluczenia społecznego w regionie. Spotkania prowadzić będą doradcy ROPS wraz z zatrudnionymi moderatorami zgodnie z zapotrzebowaniem i tematyką w/w spotkań.
 5. Realizacja Ekonomii Społecznej w regionie połączona z organizacją kampanii informacyjno-promocyjnej.
 6. Badania i analizy z zakresu polityki społecznej oraz ich wdrażanie.
 
Logo projektu

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.